Studio Mind Oy - yritys

Intelligent and insightful solutions to information overload

Visuaalisen hahmottamisen ylivoimaisuus sirpaleiseen tilastotietoon verrattuna

Tyypillisesti vain pieni osa yrityksen käytettävissä olevasta datasta jalostuu ymmärrykseksi. Usein informaatiota on käytössä oleville menetelmille yksinkertaisesti liikaa tai se on muodossa, jota ei pystytä hyödyntämään.

Studio Mindin tiedonlouhintamenetelmät auttavat ymmärtämään monimutkaista ja moniulotteista informaatiota. Käyttämämme älykkäät semanttiset- ja neuroverkkomenetelmät mahdollistavat suuren tietomäärän nopean visuaalisen kokonaishahmotuksen interaktiivisella datakartalla.
Käyttäjä löytää kartan avulla olennaisen strategisen tiedon jo muutamalla silmäyksellä. Asiakkaat kokevat visuaalisen hahmottamisen ylivoimaiseksi sirpaleiseen tilastotietoon verrattuna.